aaa
Newsletter Pop-up
Title Image

KVALITETA

>Vjerujemo da kvaliteta mora biti dostupna svima

Koristeći najnoviju prepoznatu tehnologiju u proizvodnji naših registriranih, brendiranih dodataka prehrani naš partner proizvođač je u etabliranom proizvodno tehnološkom vrhu svjetskih tvrtki specijaliziranih za uzgoj, ispitivanje i proizvodnju proizvoda prirodnih dodataka prehrani..

 

Kvaliteta na koju možete računati

Aktivni farmaceutski sastojci (API) Povrh talijanskih (AIFA) i europskih propisa, naša partner tvrtka je u skladu sa svim međunarodnim harmoniziranim farmaceutskim smjernicama (ICH) i slijedi relevantne usklađene cGMP preporuke. Osim toga,  našu partner tvrtku rutinski provjeravaju sva glavna svjetska tijela i GMP certifikate stavlja na raspolaganje kupcima. Posebno što se tiče aktivnih farmaceutskih sastojaka biljnog podrijetla, kontrole kvalitete provode se počevši od uzgoja biljaka kako bi se osigurala potpuna sljedivost biljnog materijala i pridržavala svih ograničenja potencijalnih kontaminanata. Za biljne ekstrakte i pripravke biljnih lijekova, naša partner tvrtka slijedi sve indikacije sadržane u EMA-inim smjernicama, uključujući EU-ov GMP Aneks 7, “Smjernice za proizvodnju biljnih lijekova”.

 

 

Fedora Phyto proizvodi | dodaci prehrani

Odobreno od:

  • MZ MINISTARSTVA ZDRASTVA Zagreb, Ksaver 200a | Hrvatska
  • HZJZ Služba za zdrastvenu ekologiju Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari, Rockefellerova 7, Zagreb | Hrvatska
  • DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, Ul.grada Vukovara78, Zagreb | Hrvatska
You don't have permission to register